Navigace

Obsah

Organizační struktura úřadu

Činnost úřadu obce je zajišťována prostřednictvím následujících agend:

 • agenda starostky obce
  Jitka Spoustová
   
 • agenda místostarosty obce
  Josef Piskač
   
 • agendy účetní a ekonomické
  Hana Bartošová

Zastupitelstvo

 Obec má zastupitelstvo zvolené v řádných volbách dne 5. - 6. 10. 2018 - 9 zastupitelů:
 

 • Jitka Spoustová - starostka
 • Josef Piskač - místostarosta
 • Hana Dragounová - předseda finančního výboru
 • Ing. Čestmír Spousta - předseda kontrolního výboru
 • Dana Sudková
 • Jiří Čížek
 • Alena Minaříková
 • Josef Košťál
 • Martin Šmejkal

Složení výborů a komisí

Výbory:

1. Finanční výbor (Hana Dragounová - předseda, Josef Košťál, Dana Sudková)

2. Kontrolní výbor (Ing. Čestmír Spousta - předseda, Jiří Čížek, Alena Minaříková)

 

Komise:

1. Komise pro údržbu zeleně a ŽP (Josef Piskač, Šmejkal Martin)

2. Kulturní komise (Jiří Čížek, Alena Minaříková, Ing. Čestmír Spousta)

3. Sociální komise (Hana Dragounová, Dana Sudková, Jitka Spoustová)